Privatlivspolitik

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om Forsikringsselskabernes
Markedsføringsforenings behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:
Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening
CVR-nr. 36672838
Stubmarken 7
2860 Søborg
www.fmff.dk

Hvilke personoplysninger indsamler Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening?
Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening (herefter FMF) indsamler og behandler visse almindelige personoplysninger om dig, herunder eksempelvis navn, titel, e-mail, telefonnummer, arbejdsgivernavn og -adresse. Der bliver ikke behandlet personfølsomme oplysninger.

Til hvilket formål behandler FMF dine personoplysninger?
FMF behandler dine personoplysninger i forbindelse med etablering og opretholdelse af dit medlemskab af foreningen, som vurderes nødvendige for FMF’s administration samt hertil øvrige tilknyttede formål. Derudover behandler vi dine personoplysninger, når du deltager i diverse arrangementer og møder, der er arrangeret af os. Endelig anvender vi dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter, så du får information om vores arrangementer og tilbud.

Hvor indsamler FMF dine personoplysninger fra?
FMF indsamler dine personoplysninger direkte fra dig selv eller fra din arbejdsgiver.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?
Dine personoplysninger, der indsamles til brug for markedsføringsmæssige aktiviteter, sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10. De behandlede personoplysninger er nødvendige for at FMF kan opfylde sine forpligtelser overfor dig og formålet med foreningen. Såfremt du ikke ønsker at give dem, kan FMF ikke yde de ønskede services.

Hvem videregiver FMF personoplysninger til?
FMF videregiver som udgangspunkt ikke dine persondata, men foreningens medlemmer har adgang til dine personoplysninger på den lukkede del af foreningens hjemmeside.

Behandling af dine personoplysninger til FMF’s administration og øvrige formål vil til enhver tid være begrænset til bestyrelsen og eventuelt få udvalgte personer, som det kræves for at løse den konkrete arbejdsopgave.

FMF benytter sig af tredjepart, som opbevarer og behandler data på vegne af FMF. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Hvor længe opbevarer FMF dine oplysninger? 
FMF opbevarer almindelige personoplysninger om dig som medlem i indtil 5 år efter din udmeldelse af foreningen, og FMF sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed
FMF har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse
Hos FMF har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.
Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen. Bemærk at du selv kan berigtige dine oplysninger på den lukkede del af foreningens hjemmeside, hvor du har adgang med login. Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til FMF via e-mail: michael.klitvad@hdi.global

Ret til at gøre indsigelse
I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter FMFF ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke
I tilfælde af, at FMF behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter FMF ikke længere vil behandle dine personoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil FMF ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Klage
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.
Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.