AFHOLDT: Generalforsamling 2023

Tilmeld dig d. 78. generalforsamling i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening til afholdelse torsdag d. 11. maj 2023.

 

Programmet for eftermiddagen ser således ud:

 • Klokken 15.00: Ankomst og mulighed for at netværke
 • Klokken 15.30: Velkomst v. bestyrelsen
 • Klokken 15.40: Ordinær generalforsamling
 • Klokken 16:40: Pause og mulighed for at netværke
 • Klokken 17.00: Indlæg v/fremtidsforsker, Liselotte Lyngsø (kort om foredraget herunder)

 

”Fremtiden er på vej! Men hvordan er det lige den ser ud? Får vi et liv styret af ratings og chatbots eller vil vi efterspørge sund fornuft og ægte mennesker? Hvad betyder det for virksomhederne, at verden deles op i frelsere og syndere? Hvordan i alverden blev alder pludselig så vigtig igen? Er morgendagens attraktive virksomheder dem der gør hvad de siger og siger hvad de gør? Hvordan kan vi bruge det hybride arbejdsliv til at få alle med? Og hvad tager vi med os af nye vaner fra pandemien? Glæd dig til at få inspirerende, skarpe og sjove visioner fra fremtidsforsker Liselotte Lyngsø”.

 

 • Kl. 18.00 – 18.30: Pause og mulighed for at netværke
 • Kl. 18:30 – 21.00: 3-retters middag

 

Generalforsamlingen afholdes i rammerne af Det Ny Teater, Gammel Kongevej 29, 1610 København V. Der henvises til parkering mod egenbetaling under Codanhus.

 

Ifølge vedtægternes § 8 er dagsordenen for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om virksomheden i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5.
 6. Valg af revisor, jf. § 4.
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer, jf. § 7.
 8. Eventuelt

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at medlemmer kan indsende forslag til behandling på generalforsamlingen, således at forslag dog skal være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 19. april 2023. Dette sikrer, at bestyrelsen kan behandle de indkomne forslag i tide. Eventuelle forslag sendes til foreningens næstformand, Rasmus Jørgensen, på mail Rasmus.jorgensen@hdi-specialty.com.

 

Ved generalforsamlingen i november 2021, blev der fra salen fremført forslag om, at bestyrelsen så ind i mulighederne for fornyelse af foreningens navn, samt vedtægter. Dette arbejde har således foregået siden generalforsamlingen i maj 2022. Ved dette års generalforsamling vil der, under punkt 7, således blive fremsat forslag til nye vedtægter samt nyt navn til foreningen. I november 2022 har en arbejdsgruppe med tre medlemmer tilbudt sparring til bestyrelsen omkring indhold til nye vedtægter og valg af nyt navn. Nye vedtægter fremsendes til gennemsyn inden generalforsamlingen. Har du forslag til nyt navn er du ligeledes velkommen til at sende dette til bestyrelsen inden d. 19. april 2023. Således vil forslag fra medlemmerne blive medtaget til afstemning.

 

You must be logged in to participate in RSVP. Login

Dato

11 maj 2023
Expired!

Time

3:00 pm - 9:00 pm

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *