Bestyrelsen

Bestyrelsen i Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening vælges på den ordinære generelforsamling. Bestyrelsesmedlemmer sidder som udgangspunkt for en valgperiode på 2 år

Der stræbes efter, at bestyrelsen sammensættes fornuftig diversitet fra branchen

Bestyrelsesformand
Bestyrelsesformand

Steen Holse Andersen

CCO, medlem af direktionen
LB Forsikring

Næstformand
Næstformand

Morten Klitvad

Partnerdirektør, Erhverv
Codan Forsikring

Referent
Medlem af bestyrelsen

Kathrine Stagetorn

Salgsdirektør, Erhverv
PFA Pension

Kasser
Medlem af bestyrelsen

Peter Lundhom Hentzen

Chef for partnerskab bolig
Gjensidige Forsikring

Arrangementer
Medlem af bestyrelsen

Monica Diaz

CCO, medlem af koncernledelsen
Topdanmark