Om fmff

Forsikringsselskabernes Markedsføringsforeningen samler direktionsmedlemmer, direktører og områdechefer inden for Forsikring og Pensionsområdet i et fælles brancheforum

Foreningen optager kun medlemmer som er fastansat i forsikringsselskaber, pensionsselskaber, mæglerhuse og agenturvirksomheder. Der kan ved enkelte undtagelser gives dispensation til personer som er leverandører til forsikringsbranchen.

Medlemskab i foreningen kræver bestyrelsens godkendelse. Du kan som en af de førnævnte profiler enten indstilles eller søge om optagelse i foreningen. Det årlige kontingent er for 2022 fastsat til kr. 3.000,- som opkræves i januar måned.

Foreningens formål er defineret som værende følgende: